Porto Pendant

Prezzo di listino €275,00

Tasse incluse.
Porto is een serie armaturen waarbij de liefde voor de natuur een centrale rol heeft gespeeld in het ontwerp en de materiaalkeuze.
Met natuurlijke materialen en eenvoudige maar mooie lijnen neemt Porto zijn plaats in in de Scandinavische designstijl.
Kurk is een natuurlijke grondstof, recyclebaar en duurzaam. De kurk die we in Porto gebruiken is laag verwerkt.
De kurkblokken die we gebruiken zijn gemaakt van lagen kurkstrepen en niet van korrels.
Door deze zorgvuldige fabricage van de kurk blijven de eigenschappen van het materiaal behouden ten opzichte van het kurkgranulaat dat in veel andere producten wordt gebruikt.
Door het gebruik van natuurlijke kurk blijven de meeste eigenschappen van de kurk behouden, zoals elasticiteit en akoestische isolatie, wrijvingsweerstand, allergievriendelijkheid, brandpreventie en recycleerbaarheid.
En last but not least, door het gebruik van natuurkurk, maakt het originele kurkpatroon elk Porto product uniek.

Porto est une série de luminaires où l'amour de la nature a joué un rôle central dans la conception et le choix des matériaux.
Avec des matériaux naturels et des lignes simples mais belles, Porto prend sa place dans le style du design nordique.
Le liège est une matière première naturelle, recyclable et durable. Le liège que nous utilisons à Porto est peu transformé.
Les blocs de liège que nous utilisons sont constitués de couches de liège rayées et non de grains.
Cette fabrication soignée du liège signifie que les propriétés du matériau sont préservées par rapport aux granulés de liège utilisés dans de nombreux autres produits.
L'utilisation du liège naturel permet de conserver la plupart des caractéristiques du liège, telles que l'élasticité et l'isolation acoustique, la résistance aux frottements, la facilité d'utilisation en cas d'allergie, la prévention des incendies et la recyclabilité.
Enfin, en utilisant le liège naturel, le motif original du liège rend chaque produit Porto unique.

Porto is a series of luminaires where love of nature has played a central role in the design and choice of materials.
With natural materials and simple yet beautiful lines, Porto takes its place in the Nordic design style.
Cork is a natural raw material, recyclable and sustainable. The cork that we use in Porto is low processed.
The cork blocks we use are made of layers of cork stripes and not grains.
This careful manufacturing of the cork means that the properties of the material are preserved compared with the cork-granulate used in many other products.
By using natural cork most of the cork characteristics are kept such as elasticity and acoustic insulation, resistance to friction, allergy friendliness, fire prevention and recyclability.
And last but not least, by using natural cork, the original cork pattern makes each Porto product unique.

Porto ist eine Leuchtenserie, bei der die Liebe zur Natur eine zentrale Rolle beim Design und bei der Wahl der Materialien gespielt hat.
Mit natürlichen Materialien und einfachen, aber schönen Linien nimmt Porto ihren Platz im nordischen Designstil ein.
Kork ist ein natürlicher Rohstoff, recycelbar und nachhaltig. Der Kork, den wir in Porto verwenden, ist wenig verarbeitet.
Die Korkblöcke, die wir verwenden, sind aus Schichten von Korkstreifen und nicht aus Maserungen hergestellt.
Diese sorgfältige Verarbeitung des Korks bedeutet, dass die Eigenschaften des Materials im Vergleich zu dem in vielen anderen Produkten verwendeten Korkgranulat erhalten bleiben.
Durch die Verwendung von Naturkork bleiben die meisten Korkeigenschaften erhalten, wie z.B. Elastizität und Schalldämmung, Reibungswiderstand, Allergikerfreundlichkeit, Feuerschutz und Recyclingfähigkeit.
Und nicht zuletzt macht das Original-Korkmuster durch die Verwendung von Naturkork jedes Porto-Produkt einzigartig.

Product: (scandinaviandesigncenter.shop/search?q=Porto)
Partners: (scandinaviandesigncenter.shop/pages/professional-partners)
Chat: (scandinaviandesigncenter.shop?chat)


Item no. 1741, 1742, 1743
Category Pendant
Material Cork
Cord length 2,8 m
Dimmable function Yes
Voltage 230V
Socket GU10 - E27 - E27
Wattage max 10W
Classification II
IP Class IP 20
Height mm 183 - 233 - 300
Ø mm 110 - 140 - 180
Product weight kg 0,97 - 1,75 - 3,51
Light source included No
Recommended light source 804205 - 861410 - 861410


Aanpasbaar voor projecten - Adaptable pour les projets - Adaptable for projects - Anpassbar für Projekte